Yifan Huang 黄一帆, Ph.D.

Incoming Meta4D Postdoc2016 - 2020  Ph.D. in Jiang-Nan University, Wuxi, Jiangsu, China

2015 - 2016  M.S. in Jiang-Nan University, Wuxi, Jiangsu, China

2012 - 2015  B.S. Jiang-Nan University, Wuxi, Jiangsu, China